בלוג האמנות

 
אומנות החנוכיה
החֲנֻכִּיָּה היא המנורה המסורתית, חשיבות דתית ותרבותית משמעותית. כסמל לאור, אחדות וניסים, החנוכייה מהווה חלק מרכזי במסורות היהודיות במשך מאות שנים. או...