כתבו עלינו

ידיעות אחרונות - אפריל 2014
ידיעות אחרונות אפריל 2014


פרסום מפרגן להנהלת עזריאלי אשר אפשרה לנויה-אמנות ישראלית מקורית לערוך את תערוכת האביב במגדלי תל-אביב.
20 אחוז מהכנסות התערוכה נתרמו לעמותה לתסמונת רט